TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Geografske odlike

Na ovom relativno malom geografskom prostoru susrećemo preobražene (metamorfne), slojevite (taložene, sedimentne) i vulkanske (eruptivne, magmatske) stene različite geološke starosti. Srodan geološki sastav imaju i susedne teritorije u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni, što ukazuje na jedinstvenu genezu.


Azbukovica pripada unutrašnjem pojasu Dinarskih planina. Stare paleozojske stene koje se nalaze u osnovi nastale su nabiranjem približno pre 300 miliona godina. Najveći deo Azbukovice izgrađen je od paleozojskih stena. Jugoistočno od Ljubovije predstavljene su zelenim škriljcima, pešcarama, krečnjacima i drugim stenama. Paleozojske stene sličnog sastava pružaju se pored Drine, na severozapadu sve do Malog Zvornika. Približno jedna trećina ove teritorije izgrađena je od mezozojskih stena. Najviše ima jurskih tvorevina, zatim trijaskih, a najmanje krednih. Stene donjeg trijasa, ubrane u bore, pružaju se u vidu uskog pojasa dinarskim pravcem i zahvataju Lipnik, Bodnjik, Sokolsku planinu i Torničku Bobiju.


To su: konglomerati, serpentini i krečnjaci. Ove stene su ispresecane mnogobrojnim pukotinama i vodopropusne su. Krečnjaci nastali u periodu krede javljaju se u jugoistočnoj Azbukovici. Najveće rasprostranjenje imaju u slivu Trešnjice. Oko 3 km severozapadno od Ljubovije eksploatiše se izliv dacita (Krš). Najmlađe kvartalne naslage nalaze se pored Drine i njenih većih pritoka. Predstavljene su rečnim nanosima promenljivog sastava (šljunak, pesak, mulj…).


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.