TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Lov

Lovačko udruženje "Mileta Polić - Bata" osnovano je 1900.godine, veoma dobro je organizovano i broji 302 člana, ali se broj ljubitelja lova stalno povećava. Lovačko udruženje gazduje lovištem "Bukovica", koje se prostire na 35.624 ha. Ovo lovište formirano je 2006.godine i u nadležnosti je Lovačkog udruženja do 2017. godine.


Najzastupljenija je srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan, jarebica poljska i jarebica kamenjarka. Od prolaznih vrsta divljači (koja ne boravi na našem prostoru) pojavljuju se: medved, vuk i šakal.


U zavisnosti od naredbe resornog ministarstva dozvoljen je lov na pojedine vrste divljači u različitim sezonama. U godišnjem planu i programu gazdovanja lovištem planira se određen broj divljači jače trofejne vrednosti za turističke svrhe. Ovo udruženje u svom vlasništvu ima prelep Lovački dom, kao i strelište za glinene golubove.


Članovi udruženja ostvaruju odličnu saradnju sa kinološkim udruženjem koje u okviru redovnih aktivnosti godišnje organizuje nekoliko izložbi pasa. Kontakt telefoni: 015/663-303, 062/88-71-957.
O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.