TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Pećine

Bezimena pećina se nalazi na desnoj dolinskoj strani Vukove reke. Pećinski ulaz je na oko 40 m iznad rečnog korita, elipsast je i vertikalno postavljen, širok 1,5 a visok 7 m. Pećina je duga 152 m. Sastoji se od glavnog i bočnog kanala. Glavni kanal se preko nekoliko metara visokog odseka naniže proširuje u dvoranu dugu i široku nekoliko metara. Iz ove dvorane preko nešto nižeg odseka silazi se u drugu dvoranu sličnih dimenzija, kojom se ovaj kanal i završava. Prva dvorana je visoka 10 a duga 8 m. Na kraju druge dvorane nalazi se brojni pećinski nakit pretežno izražen u vidu stubova i kaskadnih kadica ispunjenih vodom.


Pećina Kačara je nekoliko stotina metara uzvodno, ali je sa leve strane reke. Ulaz je na oko 80 m nad rekom, širok je 1,5 a visok 1 m. Pećina je duga 73 m. Na petnaestom metru pećinski kanal se račva: od odseka naviše poludesno se pruža kanal dug oko 20 m, a od odseka naniže desno kanal je dug 23 m, a levo 20 m. Po dnu kao i na kraju kanala nalaze se blokovi kalcitnih druza.


Zvečaljka pećina se nalazi u selu Rujevcu. Jama je oblika vertikalnog kanala. Elipsast otvor je prečnika 25x45 cm, a duboka je 35 m.


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.