TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisuje Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepolјoprivrednim aktivnostima u 2019. godini.
Podsticaji obuhvataju investicije u:
- sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatlјive investicije: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilјu privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostitelјskih usluga u autentičnim ugostitelјskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostitelјstvo;
- sektoru umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatlјive investicije: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavlјanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.
Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju imaju: fizičko lice - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, pravno lice - privredno društvo (mikro i malo pravno lice) i zemlјoradnička zadruga.
U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.godini, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 % od vrednosti realizovane prihvatlјive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti ukoliko je investicija realizovana u području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru ruralnog turizma je 3.000.000 dinara.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti je 500.000 dinara.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije u okviru oba sektora je 3.000.000 dinara.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs Ministarstvu polјoprivrede, šumarstava i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u dalјem tekstu: Uprava).
Prijava se podnosi na Obrascu - Prijava za korišćenje podsticaja unapređenja ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepolјoprivrednim aktivnostima u 2019.godini, koja je odštampana uz Pravilnik i ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo.
Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlјa se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepolјoprivrednim aktivnostima u 2019. godini", lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralјa Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.
Prijave za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnose se do 27.09.2019.godine. Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info - centra Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.