TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Konkurs za izbor najlepše fotografije 2019. godine

Turistička organizacija opštine Ljubovija raspisuje Konkurs za izbor najlepše turističke fotografije 2019.godine. Konkurs traje od 15.11.2019.godine do 15.12.2019.godine.
Pozivamo vas da uzmete učešće na Konkursu sa svojim turističkim fotografijama koje mogu predstavlјati pejzaž, kadar sa neke od naših manifestacija, turističke lokalitete sa područja opštine Ljubovija. Prikuplјene fotografije biće iskorišćene u promotivne svrhe, za izradu razglednica, kataloga i publikacija.
Jedan učesnik može učestvovati na Konkursu sa najviše pet fotografija. Fotografije se mogu poslati na e-mail: office@tolj.rs sa naznakom "Za Konkurs" ili doneti lično u prostorije Turističke organizacije opštine Ljubovija. Molimo sve učesnike da uz fotografije dostave svoje podatke - ime, prezime, kontakt telefon.
Pobednik koji pošalјe najlepšu fotografiju biće nagrađen vaučerom, vikend za dve osobe u Etno selu Vrhpolјe.


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.