TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA
OBAVEZNA PRAVILA ZA SVE UČESNIKE DRINSKE REGATE LJUBOVIJA


 • U regati mogu učestvovati samo pneumatska plovila (gumena ili plastična), druga plovila se ne mogu prijaviti za učešće i ukoliko se takva plovila pojave na regati to čine protivno volјi i bez saglasnosti organizatora;
 • Obavezno je prijavlјivanje učesnika regate kod organizatora, opštine Ljubovija, koje se može izvršiti sve do 15 minuta pred polazak regate;
 • Na regati mogu učestvovati samo registrovana plovila;
 • Plovilima koja učestvuju u regati mogu upravlјati samo lica koja imaju odgovarajuću dozvolu za upravlјača čamcem;
 • Plovilom ne smeju upravlјati maloletna lica, niti se u plovilu mogu nalaziti samo maloletna lica;
 • Maksimalan broj lјudi na plovilu ne sme biti veći od dozvolјenog broja za dato plovilo;
 • Svi učesnici regate u njoj učestvuju na sopstvenu odgovornost;
 • Učesnici regate treba da izbegavaju upotrebu alkohola u toku trajanja spusta i da sa sobom ponesu potrebne količine vode za piće;
 • Po mogućstvu, potrebno je da svako plovilo ima neki vid zaštite od sunca (tendu ili suncobran);
 • Neplivači ne bi trebalo da učestvuju na regati, a u slučaju da ipak uzmu učešća to čine na sopstvenu odgovornost;
 • Svako plovilo treba da ima odgovarajući broj pojaseva ili drugih sredstava za spasavanje;
 • Učesnicima regate je zabranjeno bacanje smeća u vodu ili na obalu Drine, već se odlaganje smeća vrši u odgovarajuće plastične kese koje će organizator staviti svakoj posadi na raspolaganje, a koje će nakon pristajanja u Ljuboviju jedan od članova posade ubaciti u za to određen kontejner;
 • Učesnici regate su dužni da poštuju javni red i mir, da izbegavaju incidente i povredu državne granice.O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

 • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
 • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
 • 3. organizovanje manifestacija,
 • 4. unapređenje i promocija,
 • 5. unapređivanje turizma u opštini,
 • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
 • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.